single blog img

Tesis Güvenlik Belgesi

Firmamız, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununa göre yetki belgesine sahiptir. Yapılanmamız, güvenlik hizmeti, elektronik güvenlik, risk ve proje merkezi ile TGB danışmanlığını içinde barındıracak şekilde oluşturulmuştur. Güvenlik ile ilgili tüm çözümler, dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duyulmadan, kendi içimizde tek bir çat altında toplanmıştır.

1 - Tüm tesisin TGB Kriterleri açısından detaylı keşfinin yapılarak mevcut durumunun tespit edilmesi, varsa eksikliklerinin ve eksiklikleri giderici tedbirlerin belirlenmesi. TGB Yapılanma projesinin hazırlanması.

a. 5188 Sayılı Kanun kapsamında oluşturulan özel güvenlik teşkilatının oluşturulması, çalışma sistemi ve uygulamaları.

Size ekonomik, akılcı ve pratik bir çözüm sunuyoruz.

TESİS GÜVENLİK BELGESİ alım sürecinizde keşif, projelendirme, dokümentasyon, kural ve uygulamalarla ilgili uzman desteği veriyoruz.

Bu da, siz müşterilerimizin özellikle TGB alım sürecindeki projelendirme, danışmanlık, fiziki güvenlik ve elektronik güvenlik çözümleri ihtiyaçlarınızda sizlere ciddi bir kazanç sağlamaktadır.

Bu bağlamda; İçişleri Bakanlığından verilen Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgemiz kapsamında, güvenlik hizmeti bizim tarafımızdan sağlandığı takdir de, detayları şu şekildedir.

b. Yeni yapısal projelendirme:

 • Güvenlik kontrol noktası
 • Güvenlik çıkış yerleri
 • Kontrollü belge ve serbest alanlar
 • Üretim, hammadde ve nihai ürün depolama alanları vb. alanlar
 • Kontrollü (kozmik) oda, sistem odası ve gizlilik dereceli toplantı odaları
 • Ziyaretçi bekleme ve görüşme yerleri esise özel diğer kritik yerler.

c. Elektronik güvenlik, yangın, telefon ve network ile ilgili projelendirme:

 • Kırmızı ve siyah hat tanımlaması ile oluşturulacak network sistemi,
 • Kamera sistemi
 • Elektronik geçiş kontrol sistemi
 • Yangın algılama ve ikaz sistemi
 • Yangın söndürme istasyonları
 • Telefon sistemi
 • TEMPEST ile ilgili önlemler ve gerekli filtrelemeler

d. Güvenliğe ilişkin kural ve talimatların oluşturulması:

 • Giriş kontrol uygulamaları
 • Personel kuralları
 • Ziyaretçiler ile ilgili kurallar
 • Evrak ve doküman güvenliğine ilişkin kurallar
 • Elektronik sistem ve network işleyiş kuralları
 • Gizlilik dereceli toplantı kuralları
 • Alt yüklenici ile çalışma kuralları

e. İkaz ve yönlerdirme işaret ve levhalarıi etiketleri, panoları, vb.

2 - Size özel olarak hazırlanması gereken Tesis Özel Güvenlik El Kitabının (TÖGEK) oluşturulması hususunda yönlendirme.

a. TÖGEK Taslağının hazırlanması

b. TÖGEK Eklerinin tespiti ve örneklenmesi

c. Gerekli planların örnek olarak oluşturulması (Olağanüstü Hal Planı, Sabotajlara Karşı Koyma Planı, Yangın Planı, Taşıma Planı, vb.)

3 - TGB Başvuru dosyasının tanzimi.

a. Kişi Güvenlik Belgesi alınacak ve/veya yenilenecek kişiler ile ilgili yönlendirme

b. Dosya içeriğinde olması gereken evrak ve dokümanların kontrolü.

4 - MSB Denetleme Formunun hazırlanması denetim sunumu rehberliği.

5 - MSB denetimi ile iz düşümü olarak Ön Denetim yapılması.

6 - Güvenlik Koordinatörü ve diğer ilgili personelin oluşturulan TGB sistemi ile ilgili bilgilendirilmesi.

ALINAN TESİS GÜVENLİK BELGESİ SÜREKLİLİĞİ FAALİYETLERİ

1- TGB yapısal ve elektronik kriterlerinin sürekliliği kontrolü

a. Tesis yapısının kriterler kapsamında korunup korunmadığı

b. Elektronik güvenlik sistemlerinin kontrolü

c. Yeni yapılanma ihtiyacı halinde TGB kriterlerine uygun proje danışmanlığı

2- Kişi Gğvenlik Belgesi kriterleri

a. Yeni katılan personelin KGB başvuru evraklarının kontrolü

b. Kişi Güvenlik Belgelerinin sonlanma tarihlerinin kontrolü, yenileme ihtiyacı olanlar için yönlendirme

c. Ayrılış ve katılış brifingleri ile altı aylık güvenlik brifinglerinin kontrolü

d. KGB olan personelin Güvenlik Beyannamelerinin kontrolü

e. KGB olan personelin durumunun, KGB iptal sebepleri açısından gözden geçirilmesi

3- Tanımlanan güvenlik uygulamaları ve bunların yeni durumlara göre yenilenme ihtiyacının kontrolü

a. Kontrollü bölgeler ve serbest alanlardaki kuralların işlerliği

b. Personel ve ziyaretçi kurallarının uygulamaları

c. Toplantı kuralları ve kayıtlarının kontrolü

d. İstenildiği taktirde alt yüklenici ve bilgi paylaşımı hususlarının gözden geçirilmesi

4- Tanımlı kayıt ve formların işlerliği ve uygun kullanımlarının kontrolü

a. Güvenlik personeli tarafından kullanılması gereken formların kontrolü

b. Kontrollü belge, kontrollü oda, sistem odası ve diğer odalarda kullanımı tamamlanmış Kontrol Formlarının işlerliği

c. Gizlilk dereceli evraka yapılması gereken işlemler ve bu evrakların kullanımının sistemde tanımlanan esaslara uygunluğu

5- Güvenlik ihlallerinin olup olmadığının kontrolü ve ihlal durumunda rehberlik.

6- Sistem yenileme ihtiyacı olup olmadığı, ihtiyaç durumunda gerekli yenilemenin yapılarak TÖGEK içerisinde tanımlanmasının sağlanması.

7- Yasal mevzuatın takip edilmesi, değişikliklerin olması durumunda sistemin yeni duruma uygun hale getirilmesinde rehberlik.

8- Tesis içerisinde yapılmasına ihtiyaç duyulan tadilatlarda, yapılacak olan tadilatın Tesis Güvenlik kriterlerine uygunluğu konusunda rehberlik.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ